تقویت‌مو‌با‌روغن‌زیتون•-•🍨🌿

نصف لیوانو داخل ی کاسه ای ک قابل گرم کردن باش بریزین•-•🧽💕

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·

چند ثانیه بزارید تو مایکروفر تا یکم گرم شه•-•🦋💕

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·

یه حوله یا مشنبا روی شونه هاتون بزارین تا لباساتون کثیف نشع•-•🍊🌊

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·

یکم روغن زیتون رو دستتون بریزین و موهاتونو ماساژ بدین•-•🌿☁️

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·

وقتی روغن زیتون قشنگ جذب موهاتون بشه رشد میکنه•-•🍥☘️

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·

اگه موهاتون پوسته دارع روغن زیتونو ب کف سرتونم بزنین درست میشه:〉🍪💕

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·

لایک و کامنت؟ :>☘️☁

ارسال نظر آزاد است اما می‌توانید برای استفاده از امکانات و کسب تجربه وارد شوید
پاسخ به
لطفا دوباره تلاش کنید
نظر ثبت شد