روز دختر مبارک:)!🧚🏻‍♀️🌸🌈

بیشترین‌درد‌هارو‌کشیدیم‌...ولی‌رو‌پامون‌وایسادیم!🐿️🍂

بیشترین‌اشک‌هارو‌ریختیم...ولی‌تونستیم‌زنده‌بمونیم!🧚🏻‍♀️💕

از‌تجاوز‌ها‌و‌از‌داس‌ها‌و‌چاقو‌هاهم‌که‌بگذریم...🖤💤

روز‌فرشته‌های‌بدون‌بال‌مبارک:)🧚🏻‍♀️🌸🤍

 

تصویر پروفایل pikoniko سطح تجربه pikoniko
pikoniko
3 هفته پیش
واقعا دنیا به ما دخترا یه آزادی بدهکاره🙂🎈
ارسال نظر آزاد است اما می‌توانید برای استفاده از امکانات و کسب تجربه وارد شوید
پاسخ به
لطفا دوباره تلاش کنید
نظر ثبت شد