اموجی های همرنگ🌈

از هر کدوم ۵ تا

ابی:🥶💦💙❄️🌊

قرمز:🍓❣️🌹🔥❤️

زرد:🌟💫⭐🌟⚡

مشکی:🌃🕳️🖤🌑🐾

صورتی:💔💞💓💗💘

سفید:🐇👻🤍🦷☁️

بنفش:😈👿💜🪀🔮

خاکستری:👥👤🗣️💀🌪️

سبز:🤢👽💚🦠🍃

من که عاشق رنگ بنفش و زردم ، شما چی؟